برای عشق زندگیم

valentines day

عشق من، می‌خواهم امروز با تمام قلبم عشق و احساساتم را به تو تقدیم کنم ولی نمیدانم چطور باید شروع کرد. بی هم‍تای من بدان که تو به زندگیم رنگ و شادی بخشیدی و این ارزشمندترین اتفاق برای من است.

پاسخ دهید